Hà Giang:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 16/03/2023 19:01
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, UBND tỉnh Hà Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

UBND tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN. Cụ thể, chỉ đạo các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân bằng nhiều hình thức.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo các văn bản của Chính phủ, của tỉnh đã ban hành.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử đã góp phần nâng cao kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, đã tiến hành kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ; đến nay, chưa phát hiện cơ quan, đơn vị nào vi phạm đến mức phải xử lý trách nhiệm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính thông qua rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác cải cách hành chính.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; thực hiện thống nhất phần mềm Quản lý văn bản điều hành điện tử (Vnptioffice) tại 100% cơ quan, đơn vị và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, số thủ tục hành chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 2.226 thủ tục (trong đó số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 là: 1.959 thủ tục).

leftcenterrightdel
Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực năm 2022 của tỉnh Hà Giang 

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện công văn số 611-CV/UBKTTU ngày 23/5/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định số 56-QD/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã bàn giao các bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của các đơn vị sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các huyện, thành phố quản lý. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, văn bản hướng dẫn của tỉnh.

Trong năm 2022, qua công tác thanh tra phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang do ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc; bà Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm; bà Tô Minh Huệ, Kế toán trưởng đã nhận tiền của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng để thực hiện các gói thầu mua sắm Kít xét nghiệm Covid-19. Vụ việc trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 03 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Phổ biến, tuyên truyền các nội dung của pháp luật về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về PCTN, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tổ chức đoàn thể để phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung vào giám sát phòng ngừa tham nhũng, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến các thành viên, hội viên và nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, đôn đốc hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình... tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về PCTN đối với thành viên tổ chức mình và với nhân dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của các cấp chính quyền.

Nhìn chung, với sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ cùng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực, sát sao trong chỉ đạo điều hành về PCTN, với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cùng nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức ngành Thanh tra, công tác PCTN được tăng cường, các tổ chức Thanh tra đã chủ động thực hiện tốt kế hoạch năm 2022 được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN đôi khi còn chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đảm bảo về thời gian, chất lượng thực hiện.

Theo đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện những quy định của pháp luật về PCTN; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm phòng ngừa các vi phạm, tiêu cực trong việc giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. Cũng như tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN; kiên quyết xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; công tác tự kiểm tra PCTN, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. Chú trọng công tác bảo vệ, khen thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra