Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng:

Phát huy ý thức, trách nhiệm phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức Đảng và đảng viên

Thứ năm, 30/06/2022 10:15
(ThanhtraVietNam) - Trong quý II, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Sở KH&CN trong sạch, vững mạnh; từ đó, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Lãnh đạo Sở KH&CN luôn coi công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 3158-QĐ/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện, xã...

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật PCTN và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và các văn bản về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ). Qua công tác tự kiểm tra, tự giám sát thường xuyên và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đến thời điểm hiện tại không phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng tại Sở.

Công tác PCTN tại Sở KH&CN được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, luôn coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Sở KH&CN trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các phòng và đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP). Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Từ những kết quả đã đạt được, trong quý III/2022, Sở KH&CN cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCTN và công tác THTKCLP, coi công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN và THTK,CLP cho cán bộ, đảng viên...

leftcenterrightdel
 Cuộc họp triển khai công tác của Sở KH&CN Cao Bằng. Ảnh minh hoạ: khcncaobang.gov.vn

Bên cạnh đó, duy trì triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC&NLĐ trong cơ quan nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao vai trò của CBCCVC&NLĐ trong việc tham gia công tác PCTN và THTK, CLP, giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan và xã hội. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, Ngân sách Nhà nước; mua sắm tài sản công, quản lý dự án đầu tư xây dựng… thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan. Nâng cao công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN và THTK, CLP tại các cơ quan. Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về PCTN có hiệu quả./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra