Kon Tum:

Phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 23/06/2022 12:34
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo cơ hội cho các đối tượng này giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong công tác PBGDPL; tổng kết, đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về PCTN cho cán bộ và Nhân dân.

Đối tượng của Cuộc thi là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (gọi tắt là báo cáo viên pháp luật) và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (gọi tắt là tuyên truyền viên pháp luật) được công nhận tại Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Luật PBGDPL và các văn bản liên quan.

leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: kontumtv.vn)

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, nội dung tập trung vào kỹ năng PBGDPL, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình; kiến thức pháp luật về PCTN và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân...

Về cách thức tổ chức thi, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức cuộc thi ở cấp huyện hoặc lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật và 01 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh.

Đối với báo cáo viên pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Căn cứ tình hình thực tiễn và số lượng báo cáo viên pháp luật hiện có, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức hoặc lựa chọn, cử 01 báo cáo viên pháp luật tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh. Trên cơ sở danh sách người dự thi do các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện cử tham dự, tiến hành tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh để xếp giải và lựa chọn, cử báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức (nếu có).

Cuộc thi được tổ chức thông qua hình thức sân khấu hóa hoặc các hình thức khác (thi trực tuyến...) đảm bảo đặc điểm tình hình, nguồn lực và điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra