Nhận diện 19 hành vi tiêu cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhận diện 19 hành vi tiêu cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietnam) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây đã có hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.
Cần Thơ Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Cần Thơ: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
(ThanhtraVietNam) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tổ chức thực hiện nghiêm...
Một số giải pháp hạn chế tham nhũng chính sách và lợi ích nhóm
Một số giải pháp hạn chế tham nhũng chính sách và lợi ích nhóm
(ThanhtraVietNam) - Phòng, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật nằm trong tổng thể chung các quan điểm và giải pháp phòng, chống tham nhũng nói...
Thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng các biện pháp tư pháp còn hạn chế
Thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bằng các biện pháp tư pháp còn hạn chế
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những tồn tại, hạn chế của UBND tỉnh Nam Định qua công tác tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)...