Phòng, chống tham nhũng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Thuế

Thứ năm, 25/05/2023 08:07
(ThanhtraVietNam) - Một số công chức tại cơ quan Thuế ở địa phương thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ; có hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về đất đai…đến mức phải kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự; lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, “hình ảnh” của ngành Thuế đã bị ảnh hưởng xấu. Hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng được đề ra.

Yêu cầu thực hiện đúng chức năng quản lý thuế theo quy định

Những tháng đầu năm 2023, Cơ quan Công an liên tiếp công bố thông tin khởi tố, bắt giữ một số lãnh đạo chi cục thuế để điều tra về những sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng thẳng thắn thừa nhận, “hình ảnh của ngành Thuế” bị ảnh hưởng xấu bởi các cán bộ, công chức thuế vi phạm quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ khi phối hợp với các cơ quan chức năng trong giải quyết hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai; không giữ vững đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ…

Nhận thấy, những tồn tại, hạn chế, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu ngành Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Với mục đích tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tháng 3/2023, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị trực thuộc và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt toàn diện, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện đúng vai trò, chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc, các Cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và phòng chống, tham nhũng quy định tại Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023, Công văn số 1501/BTC-TCCB ngày 17/02/2023, Công văn số 2068/BTC-VP ngày 07/03/2023, Công văn số 2391/BTC-VP ngày 15/3/2023 của Bộ Tài chính…

Đồng thời, lưu ý một số nội dung về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xác định và thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó, xác định đúng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo và trả kết quả cho người sử dụng đất được quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng phải ký cam kết về những điều không được làm, không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế.

Đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đáng chú ý, ngành Thuế xác định cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nội ngành bằng việc tăng cường nắm bắt thông tin đa chiều, lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thu thập các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thực hiện kiểm tra xác minh khi có thông tin về vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý thuế, các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức thuế; xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để răn đe, làm gương, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng, có tính hệ thống, các vấn đề được xã hội quan tâm.

Các tổ kiểm tra đột xuất tập trung vào các địa bàn, các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức trong thực thi công vụ.

leftcenterrightdel
Trụ sở Tổng cục Thuế 

Giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Gần đây, Tổng cục Thuế tiếp tục yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Cụ thể:

Một là, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương; phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác phòng, chống tham nhũng, cần tập trung nguồn lực để tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, Thủ trưởng các đơn vị phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng phổ biến quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ văn hóa công sở, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của ngành trong thực thi công vụ; cố gắng khắc phục khó khăn, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đối với những công chức vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm quy trình, thủ tục trong xử lý công việc, cố tình gây khó khăn phiền hà cho người nộp thuế;... phải xử lý nghiêm theo đúng quy định, đồng thời phải xử lý trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo để xảy ra vi phạm trong đơn vị do mình phụ trách, quản lý.

Ba là, các đơn vị phải triển khai ngay và thường xuyên việc tự rà soát các quy trình nghiệp vụ, các hồ sơ đã giải quyết thời gian qua; kịp thời phát hiện các sơ suất, sai sót trong quá trình giải quyết công việc để có biện pháp khắc phục ngay; kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong quy trình, thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, hoàn thiện; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Bốn là, tổ chức ngay các đoàn kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng; tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ xảy ra sai sót, khuyết điểm, vi phạm; chấn chỉnh kịp thời, khắc phục các thiếu sót, sơ hở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Năm là, nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cấp không có chức trách, nhiệm vụ liên quan tác động, can thiệp gây cản trở việc xử lý hồ sơ, quy trình, thủ tục trong công tác quản lý thuế. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh thì phải kịp thời báo cáo cấp trên để có hướng xử lý phù hợp.

Sáu là, các đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án để triển khai ngay việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những trường hợp quá hạn, đến hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác để hạn chế, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với công chức thanh tra thuế, kiểm tra thuế, công chức ở bộ phận trước bạ, hoàn thuế, quản lý tài chính./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra