Thành phố Cần Thơ:

Quận Cái Răng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 25/07/2022 15:42
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện chặt chẽ, bám sát mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền quận Cái Răng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng chống tham nhũng (PCTN).

Hằng năm, lãnh đạo đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cá nhân. Ðảng ủy và UBND các phường cũng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế làm việc để thực hiện.

Qua đó, công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện công khai, minh bạch việc mua sắm tài sản, văn phòng phẩm và sửa chữa máy móc, thiết bị của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo và điều hành thực hiện công khai các khoản vận động trong nhân dân, xây dựng các công trình, thực hiện chính sách đối với người thụ hưởng.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn quận đã thực hiện công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Điển hình như, UBND phường Phú Thứ đã niêm yết công khai 46 thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực để người dân giám sát. Tiếp nhận 27.089 thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp giải quyết, trả kết quả đúng hạn.

Theo đồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền quận Cái Răng đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Quận ủy và UBND quận đã ban hành 15 văn bản thể chế hóa các chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố về công tác PCTN; tổ chức 1.033 cuộc tuyên truyền về PCTN với 27.588 cán bộ, đảng viên và người dân tham dự; tăng cường thời lượng tuyên truyền PCTN trên hệ thống loa truyền thanh. Hằng năm, tất cả 143 cán bộ của 49 đơn vị, thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản và thu nhập đều nghiêm túc thực hiện, gửi về Thanh tra Thành phố. Quận ủy và UBND quận chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, như: xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và tài sản...

Đồng thời, Quận ủy và UBND quận chỉ đạo công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, Quận ủy và UBND quận đã điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 cán bộ, công chức quận và các phường nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng, các tiêu cực xảy ra. 

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra