Quảng Ninh: Kê khai tài sản, thu nhập để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 28/11/2022 11:20
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc Quảng Ninh đã được ban hành. Việc này được thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phòng, chống tham nhũng ở Quảng Ninh: Khó khăn, vướng mắc chỗ nào?

Buộc TP Hạ Long thu hồi quyết định xử phạt vì không cho dân giải trình

Còn nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp ở Quảng Ninh

Gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai về Thanh tra tỉnh trước 20/12

Kế hoạch 273/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh được ban hành theo đề xuất của Thanh tra tỉnh để thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát  tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

UBND tỉnh này yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai đầy đủ, trung thực tài sản, thu nhập; giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai, giải trình.

Đối tượng kê khai là thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức xác định đối tượng và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai  theo Điều 34, 37 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 10 Nghị định 130 của Chính phủ.

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai được yêu cầu gửi về Thanh tra tỉnh trước 20/12/2022 và việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2022.

Bản kê khai tài sản, thu nhập sau đó được công khai theo quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 11 Nghị định 130.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, nộp bản kê khai theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc kiểm soát của Thanh tra tỉnh phải nộp về cơ quan này trước 21/1/2023.

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của Quảng Ninh cũng nêu rõ, đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc quyền kiểm soát của Ủy ban Kiểm tra theo Điều 3 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ bàn giao về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

leftcenterrightdel
Một buổi tập huấn kê khai tài sản, thu nhập tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh 

“Bốc thăm” không phải là phương thức xác minh duy nhất!

Quảng Ninh hiện có 17 sở; 13 huyện, thị xã, thành phố; 4 ban; 10 đơn vị sự nghiệp và 15 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021 được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành vào ngày 29/11/2021.

Đến tháng 3/2021, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 168/UBND-NV-m về kiểm soát tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và giao Thanh tra tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập.

Sau đó, Thanh tra tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.

Kết quả, đến 28/4/2022, 64/64 đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện xong việc kê khai, công khai tài sản thu nhập và nộp đầy đủ 5.392 bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập thuộc kiểm soát của Thanh tra tỉnh và tiếp nhận 47 người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở trở lên có nghĩa vụ kê khai thuộc kiểm soát của Thanh tra Chính phủ để nộp về Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Tính đến ngày 11/8/2022, Thanh tra tỉnh đang lưu giữ 2.683 bản kê khai thuộc quyền kiểm soát và tổ chức bàn giao lại cho các cơ quan, đơn vị, địa phương những bản kê khai không thuộc quyền kiểm soát theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để các cơ quan, đơn vị, địa phương nộp về các cơ quan kiểm soát thu nhập theo Quyết định 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị.

Số liệu thống kê cho thấy, giai đoạn 1/8/2021 đến 31/7/2022, tại Quảng Ninh có 34 đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập và tiến hành xác minh đối với 7 người có nghĩa vụ kê khai (do Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra thị xã Quảng Yên thực hiện).

Theo ông Hoàng Thái Dương - Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, số người phải kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 mỗi năm đã giảm đi nhiều so với quy định tại Luật năm 2005 tuy nhiên vẫn còn khá lớn. Trong thời gian từ 1/10/2021 đến 30/9/2022, cả nước có tổng cộng 542.337 người kê khai tài sản, thu nhập.

Do không đủ nguồn lực về thời gian, con người để xác minh toàn bộ số người kê khai mỗi năm nên pháp luật đã quy định cơ chế xác minh ngẫu nhiên (thường gọi là "bốc thăm" - PV).

Việc lựa chọn ngẫu nhiên không phải là cơ chế duy nhất để xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các cơ quan kiểm soát tài sản có thể tiến hành xác minh khi phát hiện dấu hiệu về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; khi người kê khai tài sản bị tố cáo về việc kê khai không trung thực hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra