Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng tính công khai, minh bạch trong hoạch định xây dựng chính sách...

Thứ năm, 14/09/2023 13:48
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố Hải Phòng chỉ đạo, triển khai kịp thời, qua đó nâng cao nhận thức về tác hại của hành vi tham nhũng và tiêu cực, tiến tới tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Ngay từ đầu năm, Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng đã quán triệt và yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực bằng các hình thức như các cuộc tập huấn, các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban hàng tháng; trong công tác thanh tra, kiểm tra… Thực hiện các quy định về nội quy, quy chế, chế độ, tiêu chuẩn của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.  

leftcenterrightdel
Trụ sở Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng. Ảnh: Sở NN&PTNT TP Hải Phòng 

Về công tác tổ chức cán bộ, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ, lãnh đạo quản lý đảm bảo đúng quy định trên cơ sở các nguyên tắc về luân chuyển cán bộ; đảm bảo khách quan, phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ; công khai không vì vụ lợi, không trù dập cán bộ, công chức, viên chức và đúng thời hạn từ 02 đến 05 năm. Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị đảm bảo sự ổn định của quản lý nhà nước, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và tính chuyên môn của các vị trí công tác. Kết quả, trong Quý II/2023, đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác cho 01 cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức… từ đó tăng cường biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Sở đã thực hiện tốt việc KKTS, TN đạt tỷ lệ 100% tổng số người phải kê khai; số bản được công khai theo hình thức niêm yết đạt tỷ lệ 81,4% và công khai tại cuộc họp đạt tỷ lệ 18,6%. Từ đó đã thực hiện tốt việc phòng, ngừa tham nhũng và kiểm soát tốt xung đột lợi ích tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thu - chi, quản lý và sử dụng tài sản, kiểm kê tài sản của Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm và sử dụng tài sản công, phương tiện làm việc. Các cơ quan, đơn vị trong ngành đã thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp, các khoản thanh toán cá nhân qua tài khoản cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận, giải quyết 3.474 hồ sơ, trong đó: Giải quyết tại Bộ phận một cửa 494 hồ sơ, không giải quyết tại Bộ phận một cửa là 2.980 hồ sơ. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính từ ngày 15/12/2022 đến 05/6/2023 đã số hóa 3.461 hồ sơ, kết quả, đạt 100%; tất cả kết quả thủ tục hành chính số hóa theo từng giai đoạn đã được Sở hoàn thành đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, công tác tiếp dân được thực hiện định kỳ và thường xuyên theo lịch tiếpcông dân định kỳ Giám đốc Sở và thường xuyên của Bộ phận tiếp dân đảm bảo
 công dân đến được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuận lợi, chu đáo và đúng luật định. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Công tác thanh tra: tăng cường đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; ban hành các kết luận thanh tra và các nhiệm vụ khác theo quy định.

Có thể thấy, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng xác định PCTN là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc từ đó phát huy tính tiền phong, gương mẫu của các tổ chức Đảng, chính quyền tới từng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được quan tâm sát sao; việc quán triệt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN, tiêu cực được thực hiện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Thời gian qua, Sở đã thực hiện tốt công tác rà soát lại quy trình quản lý và sử dụng kinh phí ở tất cả các khâu lập dự toán, phân bổ, giao kinh phí, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế khi triển khai nhiệm vụ nhằm điều chỉnh kịp thời và bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quá trình quản lý và sử dụng kinh phí từ đó hạn chế và tránh được tình trạng tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai Luật PCTN tại một số Cấp ủy đảng cơ sở, đơn vị trực thuộc vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện, chưa cụ thể hóa văn bản, chỉ thị có liên quan đến PCTN trong các chương trình, kế hoạch nên sự nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự sâu sắc về phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công tác báo cáo định kỳ một số đơn vị còn chậm hoặc chưa đầy đủ so với thời gian quy định, nội dung báo cáo chưa được cụ thể, rõ ràng nên làm ảnh hưởng tới chất lượng báo cáo chung.

Do đó để khắc phục những bất cập còn tồn tại, trong thời gian tới, Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng cần tiếp tục triển khai việc lồng ghép có hiệu quả việc tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tập huấn Luật Thanh tra 2022, Luật PCTN, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành khác trong toàn ngành Nông nghiệp. Thực hiện các quy định về việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính- Ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong toàn Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng và tăng cường cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN. Đồng thời đảm bảo người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng được bảo vệ./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra