Sở Tư pháp tỉnh Sơn La thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả

Thứ tư, 26/06/2024 20:09
(ThanhtraVietNam) - Trong sáu tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK CLP).

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về THTK CLP

Ngay từ đầu năm, các chỉ thị và quy định của Đảng và Nhà nước về THTK CLP đã được tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan. Các chỉ thị và nghị định như Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đã được triển khai một cách nghiêm túc. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của THTK CLP đã được nâng cao, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất trong toàn bộ đơn vị về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm và chống lãng phí.

Về mặt lãnh đạo và chỉ đạo, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK CLP phù hợp với các chỉ đạo của UBND tỉnh. Các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp đã bám sát nhiệm vụ được giao và xây dựng kế hoạch công tác chi tiết, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về THTK CLP. Mục tiêu là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp THTK CLP trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý sử dụng tài sản công, và quản lý sử dụng lao động và thời gian làm việc của công chức.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: vccinews.vn) 

Minh bạch, công khai trong sử dụng tài sản

Trong sáu tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác THTK CLP. Việc ban hành và thực hiện các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán NSNN được thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, giúp giảm thiểu tối đa các khoản chi phí không cần thiết.

Việc mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc, đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của tỉnh về định mức, quy trình mua sắm tài sản. Việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện từ khâu mua sắm đến việc quản lý, sử dụng, chế độ bảo quản, bảo trì... đã góp phần minh bạch, công khai việc sử dụng tài sản, từ đó tiết kiệm chi NSNN.

Đặc biệt, trong việc quản lý sử dụng xe ô tô, Sở Tư pháp đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của UBND tỉnh về định mức trang bị và sử dụng xe ô tô. Sở Tư pháp hiện đang quản lý sử dụng 2 xe ô tô (01 xe 04 chỗ và 01 xe 07 chỗ), đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Việc mua sắm và quản lý sử dụng phương tiện thông tin liên lạc cũng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm chi phí cho NSNN. Một điểm sáng trong công tác THTK CLP của Sở Tư pháp là không có vụ việc hay công chức, người lao động nào vi phạm lãng phí trong sáu tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK CLP đã được thực hiện hiệu quả.

Bài học kinh nghiệm từ công tác THTK CLP

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số ít công chức, viên chức, người lao động chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng phương tiện, trang thiết bị làm việc, chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước dẫn đến chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị làm việc, điện, nước sinh hoạt chưa hiệu quả, tiết kiệm.

Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sáu tháng đầu năm 2024. Trước hết, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong THTK CLP.

Việc thực hiện tốt các quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công cũng là yếu tố quan trọng. Sở Tư pháp chú trọng vào việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm theo quy định, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc sử dụng ngân sách và tài sản công.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý vi phạm lãng phí theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK CLP.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra