Bộ Tài chính:

Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu, 17/06/2022 08:14
(ThanhtraVietNam) - Ngành Tài chính tích cực tham gia, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng và tổ chức thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5580/BTC-TTr gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng theo Kết quả phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNGASS) 2021 và Hội nghị các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng lần thứ 9 (CoSP9).

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 2476/VPCP-V.I ngày 20/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết quả phiên họp UNGASS 2021 và Hội nghị CosP9, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, triển khai các giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động quốc tế về phòng, chống tham nhũng nói chung và thực hiện có hiệu quả các cam kết trong Tuyên bố chính trị của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về phòng chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Bộ Tài chính. Ảnh: H.T

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về nội dung, kết quả thực hiện UNCAC và Tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp quổc về phòng chống tham nhũng tại phiên họp UNGASS 2021 và Hội nghị CosP9 đến toàn thể cán bộ, công chức tại đơn vị mình.

Đồng thời, tích cực tham gia, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng và tổ chức thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động quốc tế về phòng chống tham nhũng nói chung và thực hiện có hiệu quả các cam kết trong Tuyên bố chính trị của Đại hội đồng Liên Hợp quốc về phòng chống tham nhũng nói riêng, trên cơ sở phù hợp với thực tiễn, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra