Thái Nguyên:

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 16/09/2022 11:03
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa, không để xảy ra vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm như quản lý đất đai, công tác cán bộ.

Mới đây, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69-QĐ/TW) và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên đến 14 điểm cầu các địa phương, đơn vị và 188 điểm cầu cấp cơ sở với tổng số hơn 13.200 cán bộ, đảng viên tham gia, cho thấy mức độ quan trọng và sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ tỉnh uỷ Thái Nguyên đối với nội dung này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được phổ biến, quán triệt, thực hiện Quy định số 69-QÐ/TW. Đây là văn bản thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Quy định số 69-QÐ/TW đã hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt thống nhất trong một quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Các điểm mới trong quy định này tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Quy định số 69-QÐ/TW thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của cấp ủy, địa phương, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Quy định số 69-QÐ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa, không để xảy ra vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm như quản lý đất đai, công tác cán bộ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra