Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 20/06/2022 15:59
(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh PCTN.

Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Trước nội dung được Đại biểu Quốc hội chỉ ra tại Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 công bố ngày 10/5/2022, đáng quan ngại là chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng khu vực công năm 2021 lần đầu tiên giảm sút kể từ năm 2016, khi chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt được triển khai thực hiện. Trong đó, có nội dung tỷ lệ người dân làm thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chi “lót tay” dao động từ 40-90% ở hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng thời, Đại biểu Quốc hội quan tâm, thời gian tới sẽ có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nào để khắc phục ngay tình trạng nêu trên, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Kết quả trả lời nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội, tại Văn bản 497/TTg-V.I ngày 09/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, trong thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác PCTN tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh PCTN.

Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính công chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực còn phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Công tác PCTN ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng…, là một trong những nguyên nhân dẫn đến Chỉ số PAPI về kiểm soát tham nhũng khu vực công năm 2021 công bố ngày 10/5/2022 lần đầu tiên giảm sút kể từ năm 2016.

Theo đó, để khắc phục tình trạng nêu trên, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN theo quy định của Luật PCTN năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN gắn với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, trong đó có việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, Khóa XIII. Ảnh: PV

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

Chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, kết quả công tác PCTN liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

Cùng với đó sẽ hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; đẩy mạnh công tác PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ…, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện. Tăng cường phối hợp, tập trung lực lượng để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Thì sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi công vụ, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Và củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các đơn vị chuyên trách PCTN để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là việc xây dựng thể chế, chính sách, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập và việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra