Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ tư, 03/04/2024 14:30
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đối với kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 237-KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
 Thành phố Hòa Bình (ảnh: Phương Thảo)

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị xử lý triệt để các quy định trái pháp luật hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đánh giá thực trạng, đồng thời rà soát, khắc phục nội dung thiếu chặt chẽ, khoảng trống trong các quy định của pháp luật liên quan đến việc các chủ đầu tư thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản tại khu du lịch, dịch vụ thương mại, dưới hình thức góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác đấu thầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, lĩnh vực và địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong đấu thầu. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Đấu giá, Luật Giám định tư pháp, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý khắc phục những sai phạm, vi phạm xảy ra. Tăng cường công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và trách nhiệm xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của các ngành, địa phương. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Cùng với đó, bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực, đảm bảo chế độ chính sách cho người làm công tác xây dựng pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành án dân sự, giám định tư pháp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để thể chế hóa đầy đủ, đúng các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý các vi phạm, khuyết điểm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản./.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra