Thiệu Hóa, Thanh Hóa:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ năm, 25/05/2023 08:06
(ThanhtraVietNam) - Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản ngày càng nâng lên.

Kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là nhiệm vụ quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thiệu Hóa, Thanh Hóa là một huyện đồng bằng, kinh tế nông nghiệp là chủ đạo. Trong những năm qua, tình hình chính trị - xã hội của huyện luôn ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Huyện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đến nay có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 28 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, được công nhận 13 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao.

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 33 đảng bộ cơ sở, 12 chi bộ trực thuộc huyện ủy, 334 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, toàn huyện có 8689 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quán triệt sâu sắc việc lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng trước yêu cầu phát triển mới của địa phương, trong đó xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Mở hội nghị học tập, quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện, cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các quy định về kê khai tài sản đến các đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản theo quy định như lồng ghép qua các hội nghị, trên cổng thông tin điện tử, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác kê khai tài sản.  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 23 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; tổ chức 141 hội nghị đến hơn 91.000 lượt người; mở 9 lớp tập huấn chuyên đề về kê khai tài sản cho 1.041 lượt người. UBND huyện đã ban hành 18 văn bản triển khai và tổ chức lồng ghép thông qua các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết với 1044 lượt người tham dự.

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xác minh việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Thế Bằng, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị chưa phát hiện trường hợp kê khai thiếu trung thực, không kê khai đầy đủ các tài sản kê khai theo quy định.

leftcenterrightdel
Đường giao thông nông thôn tại một xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc từ quy định hiện hành…

Trong gần 10 năm (Từ năm 2014 đến nay), trong toàn huyện Thiệu Hóa có tổng số 3846 người đã thực hiện kê khai tài sản, đạt 100%.  Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản trên địa bàn huyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc như lập danh sách, rà soát người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản, đồng thời có văn bản nhắc nhở nếu quá thời hạn chưa nộp bản kê khai. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong toàn huyện cũng không có trường hợp nào phải tiến hành giải trình, xác minh tài sản, thu nhập hoặc bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập, các cơ quan có thẩm quyền chưa nhận được đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện về kê khai tài sản không trung thực.

Hàng năm, Huyện uỷ còn chỉ đạo UBND huyện các ban, UBKT Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp cũng được gắn với thanh tra và giải quyết đơn thư, nhằm xử lý kịp thời, ngăn ngừa tình trạng vi phạm và những biểu hiện tiêu cực, sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chú trọng nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong gần 10 năm, đã kiểm tra 477 lượt tổ chức đảng và 5.311 đảng viên, giám sát 787 lượt tổ chức đảng và 7.030 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra các cơ quan, đơn vị đã triển khai cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo theo các biểu mẫu kê khai.

Tuy nhiên hiện nay, theo các quy định hiện hành, đối tượng kê khai tài sản, thu nhập còn quá rộng dẫn đến việc khó quản lý, kiểm soát và khai thác, sử dụng các thông tin về tài sản, thu nhập, nội dung và kiểm soát thu nhập chưa được quy định cụ thể, chế tài xử lý đối với các trường hợp có nghĩa vụ kê khai tài sản nhưng kê khai không trung thực chưa đủ mạnh cũng đã gây không ít khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kê khai tài sản, kiểm soát kê khai tài sản nói riêng và trong thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị nói chung.

Giải pháp khắc phục

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong toàn huyện cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập… nhằm nâng cao nhận thức, phát huy cao độ tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai và kiểm soat việc kê khai tài sản theo quy định.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Thực hiện đúng quy định về hình thức, thời điểm, phạm vi công khai. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định phạm vi, hình thức công khai đối với bản kê khai của  người có nghĩa vụ kê khai đang công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo đúng quy định, hướng dẫn về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng, đưa nội dung thực hiện việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, chú trọng việc kiểm tra, xác minh đối với trường hợp kê khai tài sản không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên./.

Đỗ Quyên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra