Bạc Liêu:

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 20/03/2024 10:27
(ThanhtraVietNam) – Đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Người đứng đầu chính quyền phải quan tâm giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở

Cụ thể, theo UBND tỉnh, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP.

Chương trình THTK, CLP năm 2024 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND tỉnh (Ảnh: CTTĐT.BL)  

Về các nhóm giải pháp để thực hiện Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Về tổ chức thực hiện Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2024 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2024 của các đơn vị trực thuộc.

UBND tỉnh cũng lưu ý, trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

 

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra