Bộ Tư pháp:

Tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác THADS để “không thể tham nhũng”

Thứ sáu, 23/02/2024 13:14
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Chương trình hành động số 580 /CTr-TCTHADS ngày 15 tháng 02 năm 2024 về việc Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024; đặc biệt, trong công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Tổng cục sẽ tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác THADS có thể bị lợi dụng, tạo cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Theo Chương trình, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong từng đơn vị và toàn Hệ thống THADS về PCTN, TC bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Gắn công tác PCTN, TC với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái. Ảnh: thads.moj.gov.vn

Tổ chức thường xuyên các hoạt động sinh hoạt chính trị, chuyên môn để các Đảng viên, công chức trong từng đơn vị của cả Hệ thống THADS chấp hành tốt “bốn không”: không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác THADS có thể bị lợi dụng, tạo cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, hoàn thiện các quy định liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, tài chính, tạo hành lang pháp lý vừa thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện công vụ, vừa ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực sai phạm trong toàn Hệ thống. Cụ thể hóa nguyên tắc kiểm soát quyền lực, PCTN, TC trong hoạt động THADS.

Ngoài ra, Tổng cục THADS cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm. Đảm bảo công tác tự kiểm tra, kiểm tra thực chất, hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp kiểm tra, tự kiểm tra không nghiêm túc, mang tính hình thức, bỏ lọt vi phạm, sai phạm thì xem xét trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm tra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Chủ động phối hợp với cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện nghiêm công tác xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Phối hợp với Thanh tra Bộ hướng dẫn các đối tượng trong Hệ thống THADS thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai đúng, đủ theo quy định./.

CTV - Bộ Tư Pháp
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra