Hậu Giang:

Tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực

Thứ tư, 01/02/2023 14:42
(ThanhtraVietNam) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, Đoàn Công tác liên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Trong năm 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, xử lý kịp thời đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; tập trung thanh tra các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và đẩy mạnh công tác theo dõi và xử lý sau thanh tra, theo dõi việc thu hồi tiền và tài sản do vi phạm trong tham nhũng tiêu cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục quán triệt sâu sắc lãnh đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm tiêu cực tham nhũng. 

Giao Thanh tra tỉnh sớm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra mà không bị ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị.

Ngành Thanh tra tỉnh tích cực rà soát các kết luận thanh tra, đảm bảo thu hồi sau thanh tra đạt từ 80% trở lên, thủ trưởng cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch các lĩnh vực phải công khai, xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện đúng quy tắc ứng xử cán bộ công chức. Thanh tra tỉnh chủ động kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 8 năm 2022; yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương chủ động tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì giải quyết hết thẩm quyền chỉ đạo; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, hạn chế thấp nhất vụ việc quá hạn.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị tại cơ sở, nhất là các dự án trọng điểm đã và đang triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân, thực hiện dứt điểm vụ việc khiếu nại tồn động kéo dài và phát sinh mới, thực hiện tốt công tác tổng hợp nhập dữ liệu về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phải đảm bảo chính xác đúng quy định.

Đối với Đoàn công tác liên ngành thường xuyên kiện toàn tổ chức hoạt động đoàn công tác liên ngành 2 cấp tỉnh, huyện; các cuộc họp, gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo phải đảm bảo đúng thành phần, có tinh thần trách nhiệm trong phát biểu ý kiến, tăng cường công tác phối hợp nhất là hỗ trợ đoàn công tác liên ngành cấp huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và góp ý hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, xử phạt hành chính, thực hiện tốt dự báo tình hình khiếu nại đối với đoàn công tác liên ngành cấp huyện, chủ động xem xét, giải quyết kịp thời hạn chế vụ việc khiếu nại lên tỉnh hoặc khởi kiện ra tòa án.

Về công tác xây dựng Ngành Thanh tra tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy tham gia các cấp, các ngành đảm bảo tổ chức thanh tra hoạt động có chất lượng, hiệu quả, quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, công chức ngành Thanh tra xứng đáng như lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, nội bộ đoàn kết thống nhất trong ngành Thanh tra nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; các địa phương chủ động điều tiết biên chế cho thanh tra cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thanh tra tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ có lộ trình thực hiện có hiệu quả kế hoạch điều động, biệt phái công chức trong ngành Thanh tra đảm bảo lực lượng đủ mạnh, hoạt động hiệu quả.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra