Thái Bình: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ ba, 30/01/2024 09:15
(ThanhtraVietNam) - Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thái Bình nhấn mạnh.

Kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Bám sát Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tổ chức thực hiện việc khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải; UBND các xã: Sơn Hà, Thái Thọ, Thụy Xuân, Thụy Thanh (huyện Thái Thụy), An Ninh, Đông Quý, Nam Chính, Nam Hải (huyện Tiền Hải).

Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, khảo sát về tình hình theo dõi thi hành pháp luật, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm, xem xét đánh giá tính khả thi và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành. Mặt khác, chỉ ra được những hạn chế, khiếm khuyết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, để kịp thời kiến nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi trong quá trình thi hành. Qua đó, góp phần vào việc tổ chức, triển khai, thi hành các văn bản pháp luật được thuận lợi và đi vào nền nếp hơn; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của đông đảo người dân và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: www.thaibinhtv.vn) 

Công tác quản lý tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch 

Về công tác cải cách tài chính công, trong năm 2023, UBND tỉnh đã điều hành tài chính, ngân sách linh hoạt chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ dự toán đầu năm và trong quá trình điều hành theo khả năng thu ngân sách đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán, các chế độ, chính sách mới và xử lý kịp thời những nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đồng thời thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đối với các dự án cấp tỉnh quản lý đã giải ngân vượt kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành chỉ đạo, thực hiện theo đúng thẩm quyền; công tác tổ chức thực hiện theo phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công đã nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức giúp cho công tác quản lý được tài sản công được công khai, minh bạch. Việc quản lý sử dụng tài sản công được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn định mức, giảm tình trạng lãng phí trong công tác đầu tư mua sắm.

Mặt khác, trong năm 2023, công tác thanh tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được đẩy mạnh. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai phạm, đưa ra các kiến nghị xử lý chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết thu hồi những khoản tiền sai phạm, chiếm dụng của Nhà nước, của tập thể nộp vào ngân sách nhà nước, giúp công tác quản lý tài chính tại các đơn vị, cơ sở đi vào nền nếp.

Xử lý nghiêm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà

Theo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Thái Bình, năm 2023, trong thực thi công vụ còn tồn tại tình trạng đùn đẩy, né tránh sợ sai, sợ chịu trách nhiệm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một số nơi còn hạn chế, chưa đồng đều và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cấp xã; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Do đó, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Thái Bình cho biết, trong năm 2024, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBDN tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các cơ chế, chính, sách mới trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thanh tra hành chính đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc, quy định về đạo đức, văn hóa công vụ, tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ do cấp trên giao. Xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chậm thực hiện nhiệm vụ được giao, gây nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, đối với cải cách tài chính công, năm 2024, tỉnh sẽ tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra tài chính; kịp thời phát hiện các sai phạm trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; việc chấp hành các Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế, Luật Kế toán, Luật Quản lý sử dụng tài sản công... Kiến nghị xử lý kịp thời, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát, thực hiện tiết kiệm chi ngân sách theo quy định của Nhà nước.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra