Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản, thu nhập 30 người thuộc 07 cơ quan, đơn vị

Thứ ba, 27/09/2022 09:08
(ThanhtraVietNam) - Đó là các cơ quan, đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ được xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 1665/KH-TTCP do Thanh tra Chính phủ mới ban hành.

Cụ thể, theo Kế hoạch 1665/KH-TTCP, có 30 người thuộc 07 cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được xác minh. Cụ thể, có 03 cơ quan được tiến hành xác minh vào tháng 11/2022 là: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (8 người), Bộ Tài nguyên và Môi trường (5 người), Bộ Xây dựng (5 người). Còn lại 04 tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh vào tháng 12/2022 là: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (3 người), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (3 người), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (3 người), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (3 người).

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập thực hiện quy định tại Điều 44 Luật PCTN, các quy định có liên quan tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 70/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì tham mưu mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh dự buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh; tham mưu trình ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh, xây dựng kế hoạch xác minh chi tiết đế tiến hành xác minh tài sản, thu nhập; tổ chức tập huấn các nghiệp vụ cần thiết đế triển khai xác minh tài sản, thu nhập.

Vụ I, II, Thanh tra Chính phủ cử công chức tham gia các Tổ xác minh. Văn phòng Thanh tra Chính phủ đảm bảo phương tiện, kinh phí thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được xác minh, cần chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra