Bắc Ninh:

Thanh tra chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra

Thứ năm, 15/09/2022 10:10
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/7/2021 – 01/7/2022. Theo đó, cơ quan thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua công tác thanh tra và 01 vụ việc qua công tác giải quyết phản ánh, báo cáo hành vi tham nhũng sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng ngừa tham nhũng

Trong năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác PCTN. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại kế hoạch công tác PCTN hàng năm. Các sở, ban, ngành tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành trên 387 văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai tổ chức thực hiện công tác PCTN,TC năm 2022. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Luật PCTN đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác PCTN; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã ban hành để phù hợp với các quy định của Luật PCTN và loại bỏ những quy định không còn phù hợp gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết các công việc. Thực hiện một số biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức và công dân; những người bao che cho người có hành vi tham nhũng và những người có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động PCTN.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/5/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 24/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh. Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh đã tổ chức phiên họp lần thứ 1, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, và ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của BCĐ.

leftcenterrightdel
Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh . Ảnh: S.T 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN dưới nhiều hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: Sở Tư pháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN theo phương châm hướng về cơ sở, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong PCTN và ổn định tình hình chính trị tại cơ sở. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 55 Hội nghị tuyên truyền viên pháp luật cho hơn 13 nghìn người. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy. Việc giáo dục pháp luật đến thế hệ trẻ có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn trong công cuộc PCTN của cả hệ hệ thống chính trị đất nước ta.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số (PAR INDEX) với 86,67 điểm, tăng 1,37 điểm so với năm 2020. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 90,09 điểm, tăng 01 bậc so với năm 2020 và tăng 8 bậc so với năm 2019. Qua đó góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đến nay, 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã áp dụng phương thức trả lương và các khoản thu nhập qua tài khoản. Các khoản thanh toán kinh phí mua sắm tài sản, sửa chữa của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, mua sắm theo hình thức đấu thầu, tập trung đều được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản.

Chuyển 4 vụ có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra

Trong thời gian từ tháng 7/2021 - 7/2022, qua công tác thanh tra, cơ quan thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Huyện Gia Bình (01 vụ việc): vụ việc Trưởng thôn Văn Than, xã Cao Đức thời gian từ 01/01/2019 đến ngày 30/6/2021; qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số sai phạm trong công tác của trưởng thôn, cán bộ thôn Văn Than theo Kết luận thanh tra số 411/KL-UBND ngày 15/10/2021, UBND huyện Gia Bình chuyển vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện để xác minh làm rõ.

- Huyện Quế Võ (01 vụ việc): UBND huyện Quế Võ ban hành văn bản số 302/UBND-TTr ngày 25/02/2022 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, để điều tra, làm rõ việc cán bộ thôn Việt Vân, Việt Thống, Quế Võ giai đoạn năm 2010 đến năm 2017 có hành vi giao, bán đất nông nghiệp, đất ao trái thẩm quyền, mục đích chuyển thành đất ở, vi phạm các quy định của pháp luật.

- Thành phố Bắc Ninh (01 vụ việc): Căn cứ Kết luận số 1276/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND TP Bắc Ninh về thanh tra dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần) khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, UBND TP chuyển vụ việc đến cơ quan Công an thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, qua công tác giải quyết phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, cơ quan thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Ngày 08/11/2021, UBND huyện Thuận Thành ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1265/KL-UBND về việc giải quyết Đơn tố cáo của công dân thôn Thụy Mão, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10/11/2021 Thanh tra huyện đã ban hành công văn số 129/TTr- PCTN về việc chuyển hồ sơ, tài liệu các vụ việc thu tiền sử dụng điện Trạm bơm tưới tiêu bờ sông Đuống thôn Thụy Mão, xã Mão Điền trái pháp luật sang Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Thuận Thành để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra là 23 vụ án đối với 79 bị can; qua hoạt động truy tố là 16 vụ với 87 bị can và qua hoạt động xét xử là 27 vụ với 128 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng đã thu hồi được là hơn 26 tỷ đồng.

Tập trung thanh tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

Trong thời gian qua. công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật được cấp cấp, các ngành triển khai bằng kế hoạch, chương trình cụ thể; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là công khai minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập; việc phát hiện hành vi tham nhũng được tăng cường; việc xử lý các vụ việc, đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng và công tác thu hồi tài sản tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt. Nhờ có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong triển khai các biện pháp PCTN được nâng lên; các cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Có thể khẳng định tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm trong khi công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng lại được tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Mặc dù vậy, công tác PCTN tại địa phương vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: Chính sách pháp luật về PCTN cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; nhiều nội dung cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ của Trung ương. Đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN còn mỏng nhất là lực lượng cán bộ thanh tra các cấp; cán bộ thanh tra viên cấp sở, cấp huyện thường xuyên bị thay đổi, chuyên môn, nghiệp vụ chưa sâu, ảnh hưởng lớn tới công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác PCTN. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị chưa phù hợp với sự vận động, phát triển của xã hội; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; sự tin tưởng, hợp tác của người dân đối với công tác PCTN chưa cao.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Ninh cần tiếp trực tuyên truyền, phố biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; gắn việc tuyên truyền với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường rà soát quy định pháp luật tại các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tham nhũng đã sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN; thực hiện tốt về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. các ngành trong công tác PCTN.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường thêm biên chế cho đội ngũ làm công tác PCTN ở cấp tỉnh, cấp huyện để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ công tác PCTN, tiêu cực do Trung ương triển khai. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung kiểm tra, thanh tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... và các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội gần đây như: y tế, giáo dục, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây lãng phí; đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản tham nhũng./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra