Thanh tra tỉnh Lai Châu thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thứ bảy, 14/01/2023 08:16
(ThanhtraVietNam) - Ngày 11/1/2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, trong đó có giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Cu thể, kế hoạch yêu cầu cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, từng đơn vị; xác định trách nhiệm của các đơn vị trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực tại đơn vị mình phụ trách, trong đó, chú trọng việc chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 và việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật PCTN năm 2018. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực theo quy định. Kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2023 của các đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/01/2023.

Theo đó, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực; công tác quản lý nhà nước về PCTN, tiêu cực; việc thực hiện Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc, các đơn vị thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh xử lý kịp thời thông tin, tin báo tố giác, các vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc công khai, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực theo quy định.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra