Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính ngân sách; chính sách xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm.
Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản, thu nhập 30 người thuộc 07 cơ quan, đơn vị
Thanh tra Chính phủ sẽ xác minh tài sản, thu nhập 30 người thuộc 07 cơ quan, đơn vị
(ThanhtraVietNam) - Đó là các cơ quan, đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh...
Công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến tích cực
Công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến tích cực
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa...
Nhiều vi phạm được phát hiện khi Thanh tra Chính phủ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra
Nhiều vi phạm được phát hiện khi Thanh tra Chính phủ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra
(ThanhtraVietNam) - Theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp (Quốc hội), cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC)...