Cần Thơ Dự án Khu đô thị mới An Bình, chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

Cần Thơ: Dự án Khu đô thị mới An Bình, chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

(Thanhtravietnam) Dự án chưa có văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, cấp quận "chỉ biết thực hiện theo Quyết định chủ trương của UBND tỉnh", đã dẫn đến hệ lụy: Dự án triển khai nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc mở bán dự án có rủi ro cho khách hàng?
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực...
Bình Dương xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại 3 đơn vị
Bình Dương xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại 3 đơn vị
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện Văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch, trình...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Văn bản số 3090/UBND-KTTH ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Thông...