Ninh Bình:

Thu hồi hơn 4 tỷ đồng tiền tham nhũng

Thứ ba, 16/05/2023 09:36
(ThanhtraVietNam) - Công tác PCTN, tiêu cực đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình đã thu hồi hơn 4 tỷ đồng qua công tác điều tra, khởi tố các bị can phạm tội tham nhũng, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, kỷ luật nghiêm minh những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động theo quy định của Luật PCTN, tập trung công khai trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: đầu tư công, quản lý tài chính - ngân sách, mua sắm công, đấu thầu dự án, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, thực hiện chính sách xã hội, công tác cán bộ, y tế, giáo dục, thuế, phí, quản lý giá và các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, công khai liên quan đến lĩnh vực ngành.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Ninh Bình. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo quy định, thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, công khai dân chủ, tiết kiệm chi ngân sách; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan Tài chính, Kho bạc trong thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan, đơn vị. Trong quý I, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 21 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ liên quan đến lĩnh vực tài chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 12 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi.

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát TSTN, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành các Văn bản số 158/TTr-TTPCTN ngày 17/03/2022 và Văn bản số 602/TTr-TTPCTN ngày 28/11/2022 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, công khai TSTN năm 2022 theo quy định. Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao về Thanh tra tỉnh 1.306 bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Trong quý I năm 2023, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; quy định về thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý; đề nghị kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức...

Trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, 3 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành điều tra, khởi tố 03 vụ, 07 bị can (kỳ trước chuyển sang 02 vụ 06 bị can) phạm tội về tham nhũng với các tội danh  “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thiệt hại số tiền trên 4,4 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 4 tỷ. Hiện đã kết thúc điều tra và chuyển sang Viện kiểm sát truy tố theo quy định 01 vụ, 03 bị can.

Nhìn chung, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu đơn vị thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện; nhận diện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong từng ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tình hình để ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN. Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa, thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, rà soát các thủ tục hành chính ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, đấu thầu đất, công tác cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác PCTN, tiêu cực, giải quyết tố cáo, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có cơ hội dễ phát sinh, tiêu cực; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhũng nhiễu, tham nhũng, bao che, xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, các vụ việc vi phạm đạo đức công vụ. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra