Bộ Tư pháp:

Thu hồi trên 49.000 tỷ trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ sáu, 22/07/2022 15:37
ThanhtraVietNam) - Đây là kết quả nổi bật của Bộ Tư pháp trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực theo dõi, chỉ đạo qua 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản… đã được Bộ Tư pháp tăng cường, thực hiện; thể chế pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được chú trọng hoàn thiện. Bộ đã tổ chức 03 Đoàn thanh tra về lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Bên cạnh các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Bộ đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực thừa phát lại.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và PCTN, tiêu cực được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan. Bộ Tư pháp đã ban hành xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn phản ánh, kiến nghị có nội dung KNTC tại Bộ Tư pháp; triển khai 19 cuộc thanh tra, xác minh giải quyết KNTC và kiểm tra sau thanh tra. Cùng với đó, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được Bộ, các Sở Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tại Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tiếp 33 lượt công dân (giảm 78% so với cùng kỳ năm 2021); tiếp nhận, xử lý 321 đơn khiếu nại, 64 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 61,82% đơn KNTC liên quan đến lĩnh vực THADS. Số đơn thư KNTC của công dân gửi đến Bộ Tư pháp đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: thads.moj.gov.vn

Bên cạnh đó, công tác THADS, nhất là trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng tiếp tục được lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc phối hợp với các ngành Nội chính, Tòa án, Kiểm sát, Công an, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội trong hoạt động THADS tiếp tục được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án. Ban chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục được rà soát, kiện toàn, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài.

Kết quả THADS từ ngày 01/10/2021 đến 30/6/2022, hệ thống THADS đã thi hành xong là 348.490 việc (đạt tỉ lệ 64,35%), với trên 52.166 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 29,47%). Kết quả theo dõi thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thi hành xong 94 việc. Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo: Tổng số tiền phải thi hành gần 130.000 tỷ; số đã thi hành xong là trên 49.000 tỷ.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng còn lại năm 2022, Bộ sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2022); tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu THADS, tổ chức theo dõi việc thi hành án các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án về vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra