Trà Vinh:

Thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành

Thứ sáu, 29/07/2022 11:35
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trong 6 tháng cuối năm 2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong thời gian tới. Trong 6 tháng cuối năm 2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2021/HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, 6 tháng đầu năm 2022, KT-XH của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định: tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý sau cao hơn quý trước, nông nghiệp tăng trưởng khá (6,7%), thu ngân sách nội địa, phát triển doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo… thực hiện tốt; tội phạm, tệ nạn xã hội được tập trung triệt phá, ngăn chặn và đẩy lùi; tai nạn giao thông được kéo giảm, đa số các chỉ tiêu về phát triển KT-XH đều tăng và giữ tiến độ so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và những khó khăn chung, trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế cơ bản: tăng trưởng kinh tế (GRDP) theo ước tính của Tổng cục Thống kê chỉ đạt 97,63% (giảm 2,37%), công nghiệp, thương mại - dịch vụ phục hồi chậm; một số công trình, dự án đầu tư còn chậm tiến độ, giá trị đầu tư thấp hơn so với cùng kỳ, thu hút đầu tư còn ít; xuất khẩu lao động vẫn còn ít so kế hoạch đề ra...

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, ông Lê Văn Hẳn đề nghị, 6 tháng cuối năm 2022, các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục tập trung thúc đẩy phục hồi, phát triển KT-XH; tăng cường phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để chủ động ứng phó, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, nhất là tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển KT-XH.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn, nhất là đối với các dự án lớn, các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế; tập trung cao độ cho triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển. Rà soát các dự án dự kiến cuối năm không khả năng giải ngân hết vốn đề xuất điều chuyển sang dự án có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn để đảm bảo cuối năm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ (2021 - 2025) tỉnh sẽ trình thông qua HĐND tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2040 để đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại II thuộc tỉnh và phục vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố Trà Vinh.

Thực hiện tốt các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi thâm canh mật độ cao; khai thác lợi thế diện tích mặt nước đa dạng hóa nghề nuôi thủy sản; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, tiếp cận, hỗ trợ các doanh nghiệp còn khó khăn, sớm hoạt động ổn định trở lại. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm trực tiếp và thông qua thương mại điện tử. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, chuẩn bị chu đáo năm học mới 2022 - 2023, đảm bảo chất lượng dạy và học, thực hiên đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất cần thực hiện đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điên tử, chính quyền số; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách về tinh giản biên chế; sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở; quan tâm xử lý dứt điểm, đúng quy định các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành. Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kịp thời xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng hoặc có liên quan đến tham nhũng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Thực hiện tốt các đề án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Tập trung thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển KT-XH, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong xã hội nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, của mỗi người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra