Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 15/05/2023 17:27
(ThanhtraVietNam) - Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP); góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2023 là yếu tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Vì vậy, công tác THTK, CLP năm 2023 cần tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao. Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định.

Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cấp thiết, quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành và triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm thông qua mạng đấu thầu rộng rãi.

Nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện trong các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Công khai minh bạch trong tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Phú yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý ngân sách được giao có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện THTK, CLP; xác định kết quả THTK, CLP là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và công tác cải cách hành chính.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đội thông tin lưu động, hội nghị quán triệt, tập huấn, đồng thời lồng ghép trong các kế hoạch tuyên truyền của huyện có nội dung THTK, CLP.

Về quản lý ngân sách nhà nước, huyện Long Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý thu ngân sách nhà nước theo quy định; điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, huyện Long Phú tiếp tục rà soát các dự án, lập kế hoạch ngay từ chủ trương đầu tư đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả. Trong việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thẩm định làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối cho từng chương trình, dự án cụ thể.

Về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai, Chủ tịch UBND huyện Long Phú yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, trong đó có dữ liệu về quy hoạch quản lý cập nhật biến động đến từng thửa đất, công bố công khai minh bạch tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Đặc biệt, việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP là một trong những nội dung được huyện Long Phú chú trọng thực hiện. Cụ thể, huyện triển khai có hiệu quả các văn bản, quy định của pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng; đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về THTK, CLP trong cơ quan, đơn vị, có giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác tự kiểm tra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân để xảy ra lãng phí; xử lý dứt điểm kết quả thanh tra, kiểm tra các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, các vi phạm về tài sản sử dụng sai quy định gây lãng phí.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các tổ chức, đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP./.

 

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra