Hưng Yên:

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một cách đồng bộ, toàn diện

Thứ tư, 24/01/2024 14:57
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, toàn diện nên đã đạt được những kết quả nhất định trên cả hai phương diện phòng và chống, tham nhũng.

Trong năm qua, công tác PCTN tại tỉnh Hưng Yên đã trở thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên quan trọng và được giao cho Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối; bao gồm các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến PCTN, đề nghị sửa đổi và bổ sung cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực như quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và ngân sách. Công tác này nhằm đảm bảo rằng cơ chế và chính sách đang hoạt động hiệu quả trong việc ngăn chặn tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Ảnh: hungyen.dcs.vn

Công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN cũng đã có chuyển biến tích cực Thanh tra tỉnh đã tổ chức các lớp quán triệt, tuyên truyền và phổ biến thông tin về PCTN đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại địa phương. Ngoài ra, còn được truyền tải qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm của tất cả các tầng lớp trong việc PCTN. Công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng được thực hiện một cách nghiêm túc. Điều này bao gồm việc công khai trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, và các thủ tục hành chính khác.

Công tác tuyên truyền và giáo dục về pháp luật PCTN đã được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc PCTN. Các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án và thanh tra đã phối hợp tốt để đảm bảo rằng các hành vi tham nhũng được xử lý một cách nghiêm túc.

Việc kiểm tra thực hiện các quy định về công khai và minh bạch đã giúp ngăn chặn các hành vi tiêu cực và tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trong địa phương. Cùng với đó, việc chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện như một giải pháp quan trọng để ngăn chặn tham nhũng.

Các cơ quan địa phương cũng đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đảm bảo hiệu suất và chất lượng trong hoạt động. Do đó, góp phần quan trọng vào việc cải thiện hiệu suất trong thực hiện nhiệm vụ và công việc của các cơ quan và đơn vị. Hơn 200 cơ quan và đơn vị trong tỉnh đã áp dụng ISO trong quản lý hành chính, tăng cường sử dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và điều hành hoạt động của họ.

Kết quả của công tác PCTN đã thể hiện thông qua việc toàn tỉnh đã khởi tố 15 vụ với 53 đối tượng tham nhũng trong năm 2023. Tổng số tiền và tài sản phải thu hồi và bồi thường đã đạt đến mức trên 104 tỷ đồng và 50.290m² đất. Đã thu hồi được tổng cộng hơn 15,3 tỷ và các tài sản tham nhũng khác thông qua các cuộc điều tra và xét xử.

Bên cạnh đó, các cơ quan và đơn vị trong tỉnh đã triển khai các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có 2 tổ chức khu vực ngoài nhà nước có vụ án tham nhũng đã xảy ra là Công ty Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BHS) Chi Nhánh Hưng Yên và Dự án Vinhomes Dream City Hưng Yên - Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Việc phối hợp giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác PCTN đã đạt được sự chú ý và sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, các tổ chức đoàn thể khác, góp phần đáng kể vào việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thông qua các phản ánh của các tổ chức này.

Bước sang năm 2024, tỉnh Hưng Yên chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ công chức và nhân dân trong tỉnh thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và các quy định pháp luật liên quan đến công tác PCTN . Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về PCTN, nhất là đối với các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản và việc giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp…

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác PCTN qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, thanh tra chủ động phối hợp trong công tác PCTN và cung cấp thông tin về PCTN trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

HT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra