Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La:

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng

Thứ năm, 25/01/2024 17:00
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện có nghĩa vụ kê khai để tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 59/KH- VPUB ngày 06 tháng 12 năm 2023 và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 gửi Thanh tra tỉnh và gửi tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, triển khai việc kê khai đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Thời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra, lưu, quản lý Bản kê khai.

Văn phòng UBND tỉnh đã quyết định hình thức công bố Bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Cụ thể, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị có trách nhiệm tham mưu giúp Chánh Văn phòng tổ chức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tập thể Lãnh đạo Văn phòng trước toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng tham dự, đã hoàn thành xong ngày 25/12/2023.

leftcenterrightdel
Thành phố Sơn la (ảnh: baosonla.org.vn) 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp để công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trước tập thể công chức, viên chức trong phòng, ban, đơn vị, cử người ghi biên bản cuộc họp và báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh, đã hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, sau khi công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 không có thông tin phản ánh, thắc mắc và cần giải trình về nội dung Bản kê khai.

Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023, Văn phòng có nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của tỉnh cùng sinh hoạt do đó đã có ảnh hưởng tích cực, trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, triển khai việc kê khai, thu nhập; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sinh hoạt cùng một tòa nhà, nên việc triển khai và giao, nhận Bản kê khai có nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, hoạt động của Văn phòng mang tính đặc thù, đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đầu mối, lại thường xuyên đột xuất và đi công tác, nên việc thực hiện kê khai của một số cá nhân còn gặp khó khăn.

Nhìn chung, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đều thực hiện nghiêm túc, kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra