Tiền Giang:

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được biếu, tặng, cho theo đúng quy định về phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 29/01/2024 12:30
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn số 488/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước.

Theo UBND tỉnh, trong thời gian qua, các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước đã tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thời gian qua cho thấy việc quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng chưa đảm bảo đúng mục đích do Nhà nước giao ở các doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn công ty cổ phần có vốn nhà nước thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Khẩn trương rà soát, xây dựng các quy chế quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản tại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo phù hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan để làm căn cứ thực hiện.

leftcenterrightdel
Hội nghị về công tác PCTN, TC của Tỉnh ủy Tiền Giang (Ảnh: CTTĐT.TG) 

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản tại doanh nghiệp, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu khác theo quy định; hoàn trả các tài sản sử dụng không đúng mục đích; thực hiện công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản nhà nước.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước giao cho doanh nghiệp vào mục đích kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, chấn chỉnh việc sử dụng tài sản không đúng mục đích kinh doanh.

Đồng thời, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với tài sản được các tổ chức, cá nhân biếu, tặng cho, đóng góp, tài trợ,… theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các quy định khác có liên quan. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra