Kon Tum:

Tiếp tục công khai kết luận, kết quả xử lý vụ việc trên phương tiện truyền thông

Thứ tư, 17/01/2024 16:40
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh.

Ngày 19/12/2023, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 201/BC-TTr về kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh quý IV năm 2023.

Trên cơ sở đề nghị của Thanh tra tỉnh, tại Công văn số 98/UBND-NC ngày 10/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND.

leftcenterrightdel
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum luôn cập thông tin, công khai, minh bạch các nội dung theo đúng quy định. (Ảnh chụp màn hình - Minh Nguyệt) 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan. Thường xuyên, rà soát, điều chỉnh danh mục các nội dung công khai, minh bạch thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 155/UBND-NC ngày 17/01/2022 về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn”, Công văn nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện chế độ công khai, minh bạch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Mặt khác, căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND và Quyết định của UBND tỉnh (nếu có) theo đúng quy trình, quy định./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra