Yên Bái:

Trao đổi, cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tham nhũng theo quy định của pháp luật

Thứ ba, 21/06/2022 15:22
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm phát hiện liên quan đến hoạt động thanh tra được thực hiện kịp thời, đầy đủ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thanh tra; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra; việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong các cơ quan, đơn vị thanh tra không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phải chuyển đến cơ quan điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. Các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành quy chế, chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng PCTN.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh Yên Bái. Ảnh: N - B

Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kiến nghị khởi tố; phân công cán bộ trực tiếp thụ lý, giải quyết đơn tố giác và kiến nghị khởi tố theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết vụ việc cơ bản đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Kết quả công tác thanh tra trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện và kết luận 1.043 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền trên 126 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi về NSNN: 92,127 tỷ; kiến nghị xử lý khác về kinh tế: 34,382 tỷ. Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện và kết luận 18.291 cuộc. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: tài chính, ngân sách, giao thông vận tải, công thương, y tế, giáo dục. Qua thanh tra, kiểm tra tổng số tiền vi phạm gần 21 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 7 tỷ; kiến nghị xử lý khác khoảng trên 13 tỷ đồng.

Tống số vụ việc tiếp nhận qua tiếp công dân trong giai đoạn 2011 - 2021 là 2.585 vụ việc, trong đó: khiếu nại 1.564 vụ việc, nội dung khiếu nại chủ yểu tập trung ở lĩnh vực đất đai, nhà ở, lĩnh vực chính sách, chế độ; tố cáo: 698 vụ việc, liên quan đến lĩnh vực hành chính, tư pháp, tham nhũng; đã chuyển giao 01 vụ có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra cùng cấp để thụ lý. Sau khi chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra, các đơn vị thanh tra đã chủ động lập, theo dõi và cập nhật kết quả giải quyết vụ việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra cùng với hồ sơ thanh tra và lưu trữ theo đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế do tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc phát sinh với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong việc xác minh, xử lý đơn tố cáo, nhiều trường hợp chuyển vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra chứng cứ chưa đủ để khởi tố vụ án; chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực thường là người có chức vụ, quyền hạn, nên có kiến thức, kinh nghiệm, thủ đoạn che dấu hành vi vi phạm rất tinh vi, gây khó khăn ngay từ công tác phát hiện và xử lý.

Cùng với đó, các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực chưa cụ thể và đầy đủ; dẫn đến những người biết thông tin về tham nhũng, sai phạm sợ bị trù dập, trả thù nên không dám đấu tranh, tố cáo, tố giác hành vi tiêu cực, tham nhũng. Lực lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN ở một số đơn vị thiếu ổn định do thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Nhận thức của một bộ phận người dân về PCTN, lãng phí, tiêu cực còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, kích động, dụ dỗ thực hiện tố cáo, phản ánh sai sự thật vì mục đích, động cơ cá nhân.

Để khắc phục những khó khăn trên, ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đấy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 18- KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đối thoại với nhân dân; thường trực tiếp công dân; công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kịp thời phát hiện, chuyển giao các hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra