Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Lai Châu

Thứ ba, 18/01/2022 20:21
(ThanhtraVietNam) – Năm 2021, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lai Châu cho thấy, trong công tác PCTN, Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra Lai Châu đã tham mưu giúp Thủ trưởng các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác PCTN năm 2021; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Các cấp, các ngành thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; quy chế văn hóa công sở; việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo quy định…

Các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể và thiết thực, phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

leftcenterrightdel
Phổ biến, tư vấn pháp luật cho đồng bào các dân tộc trên tại huyện Tân Uyên. Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Theo Thanh tra tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã tổ chức 7 lớp tập huấn, 8 hội nghị thông tin thời sự, 15 hội nghị tuyên truyền, 03 hội nghị báo cáo viên với 2885 người tham dự; tổ chức 422 buổi tuyên truyền cho hơn 31 nghìn lượt người; phát sóng 18 tin, 12 bài và các phóng sự có nội dung về PCTN.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung PCTN vào giảng dạy với số lượng 346 lớp cho 12.684 lượt người. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo 293 lớp với 1.637 lượt người; Trường Cao đẳng cộng đồng 28 lớp với 643 người; Trường Chính trị tỉnh 06 lớp với 345 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phong Thổ 1 lớp với 66 người; Trung tâm bồi dường chính trị huyện Nậm Nhùn 4 lớp với 194 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sìn Hồ 1 lớp với 84 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Than Uyên 3 lớp với 216 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Tè 4 lớp với 275 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố 3 lớp với 245 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Uyên 2 lớp với 94 người; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tam Đường 1 lớp với 60 người.

Thực hiện Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Thanh tra tỉnh triển khai cuộc thi, kết quả đã có 4.898 bài dự thi được gửi về Ban tổ chức.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra