Điện Biên:

UBND xã và đơn vị dự toán cấp huyện cùng mắc lỗi thanh toán hoá đơn sai

Thứ sáu, 26/05/2023 21:08
(ThanhtraVietNam) - Một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Phình Giang mới được Đoàn thanh tra của UBND huyện chỉ ra. Trong đó có lỗi thanh toán hóa đơn chưa thực hiện điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng của xã này giống hệt một số đơn vị dự toán thuộc UBND huyện khi Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông.

Đơn vị dự toán của huyện chi sai

Thực hiện quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra 42 dự án tại 3 đơn vị gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo (4 dự án), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (14 dự án), Ban Quản lý dự án các công trình huyện (24 dự án) với tổng mức đầu tư 167.475 triệu đồng, giá trị khối lượng được nghiệm thu đến thời điểm thanh tra 114.647 triệu đồng, giá trị thanh toán 104.418 triệu đồng.

Các dự án đã nghiệm thu, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 25/42 dự án; các dự án được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đều đang trong thời hạn quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Kết luận thanh tra cho thấy, ngoài một số vi phạm như: nhà thầu thi công không trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung liên quan đến công tác quản lý thi công; chưa thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán thiếu chính xác về khối lượng…, một số dự án còn xác định sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1, Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Mức giảm thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%; cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định.

UBND xã cũng chi sai

Vừa qua, UBND huyện Điện Biên Đông đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Phình Giang trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đoàn Thanh tra ghi nhận những mặt làm được như: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện bám sát quy trình nghiệp vụ; đơn thư phát sinh đều được xử lý và giải quyết kịp thời, đúng thời gian, không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài..

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác trên.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã, việc ghi chép vào sổ tiếp công dân chưa đầy đủ, còn sơ sài, không cụ thể; Sổ tiếp công dân không thể hiện số ngày tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND xã, không ghi ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong việc tiếp công dân định kỳ; không ban hành thông báo hoặc kết luận việc tiếp công dân sau khi kết thúc việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã; phân loại theo nội dung vụ việc, theo thẩm quyền chưa chính xác.

Một số hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai chưa hợp lý về thời gian như ngày, tháng trên phiếu đề xuất thụ lý đơn trước ngày nhận đơn.

Phiếu đề xuất thụ lý đơn sử dụng theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ đã hết hiệu lực.

Nội dung kế hoạch PCTN hàng năm chưa bám sát vào các nội dung kế hoạch của UBND huyện; quy định nội dung triển khai thực hiện chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã.

Việc công khai dự toán còn tồn tại như: thời điểm công khai chưa đúng theo quy định; công khai chưa đầy đủ số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị áp dụng theo quy định, hướng dẫn đã hết hiệu lực.

Chưa bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ khi cơ quan có thẩm quyền thay đổi về chế độ chính sách.

Việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý sử dụng ngân sách còn một số sai phạm như: Chi tiền quà tặng cho đại biểu HĐND sai quy định theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; thanh toán chế độ bồi dưỡng tiếp công dân vượt định mức theo quy định tại Quyết định số 02/2018/QD-UBND, ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh.

Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác PCTN chưa thường xuyên, chưa đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đáng chú ý, việc thanh toán hóa đơn tiếp khách cũng chưa thực hiện điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thu hồi số tiền sai phạm và kiểm điểm trách nhiệm

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế xuất phát từ việc công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiêm nhiệm, việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN còn hạn chế.

Đồng thời, lãnh đạo UBND xã chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc nghiên cứu các văn bản pháp luật, việc cập nhật cũng như thực hiện các văn bản hướng dẫn, triển khai của cấp trên đã ban hành.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, những tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã; công chức chuyên môn giúp việc thuộc UBND xã chịu trách nhiệm cụ thể đến từng nội dung tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm 12.446.000 đồng đối với UBND xã Phình Giàng, nộp ngân sách nhà nước và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế, sai phạm qua thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, sai phạm.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra