Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau:

Xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới phát sinh

Thứ hai, 21/08/2023 15:30
(ThanhtraVietNam) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của từng cơ quan, đơn vị, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, sẽ tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới phát sinh.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nổi cộm, bức xúc, kéo dài

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc vận dụng linh hoạt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đã đáp ứng từ yêu cầu thực tiễn, tạo sự thống nhất trong việc áp dụng các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thông qua việc ban hành các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với bản chất của từng vụ việc, thể hiện nội dung tương đối đầy đủ, thống nhất, bảo đảm hiệu lực thi hành.

Thanh tra huyện thực hiện công tác rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nổi cộm, bức xúc, kéo dài; bảo đảm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan được các đơn vị chức năng triển khai thường xuyên, sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức của công dân.

Tuy nhiên, việc khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn phát sinh, có chiều hướng gia tăng. UBND huyện U Minh cho biết, hiện nay, huyện đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội, trên địa bàn thị trấn U Minh, xã Khánh Lâm nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất, nhà ở và công trình vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng được nhà nước bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người dân cho rằng việc bồi thường, hồ trợ chưa thỏa đáng, từ đó phát sinh nhiều đơn khiếu nại.

leftcenterrightdel
Huyện U Minh, Cà Mau (Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn) 

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

UBND huyện đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các cơ quan, ban ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện. Nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống.

UBND huyện U Minh cho biết, kết quả qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng trong đơn vị, địa phương mình. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa chặt chẽ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngành, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

Theo UBND huyện, đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong những tháng cuối năm, Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tổ chức tiếp công dân đúng theo quy định; tiếp nhận, xử lý đơn thư đúng quy định; hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo, gửi đơn đúng cơ quan có thấm quyền giải quyết, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài, tạo thành điểm nóng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nằm trong hạn luật định, không để vụ việc kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết vụ việc theo phương châm “nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hợp tình, hợp lý, đúng quy định của pháp luật”.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tư pháp và thủ trưởng cơ quan ban ngành cấp huyện có kế hoạch tiếp tục hướng dẫn triển khai nghiên cứu, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp với các cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các ngành, các cấp căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của từng cơ quan, đơn vị. Đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới phát sinh. Nâng cao hiệu qủa công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và tăng cường xử lý sau thanh tra, đồng thời thu hồi triệt để tài sản thất thoát do tham nhũng, lãng phí gây ra.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngành, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những nơi có dư luận phản ảnh. Xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí mà không xử lý, hoặc xử lý không triệt để.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra