Vĩnh Long:

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thứ sáu, 03/11/2023 09:22
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) từ đầu năm đến nay; đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Xác minh thu nhập, tài sản đối với  47 trường hợp

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 206 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác PCTN.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch PCTN một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn.

Cụ thể, trong kỳ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được 694 cuộc, cho 27.004 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham dự. Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trạm truyền thanh của huyện, xã, phường, thị trấn và loa không dây của ấp, khóm…

Cùng với đó, đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Luật PCTN, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Kết quả, trong kỳ đã chuyển đổi 106 vị trí công tác.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định xác minh tài sản thu nhập đối với các trường hợp thuộc UBND tỉnh quản lý (Ảnh: TTT.VL) 

Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, có 40/40 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với tổng số 3.547 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. Tổng số người đã thực hiện công khai là 3.547 người.

Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đã tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 47 người để xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh công bố quyết định và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Qua công tác kiểm tra phát hiện 1 trường hợp có liên quan đến hành vi tham nhũng; qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 1 trường hợp có hành vi nhận tiền bồi dưỡng trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; công tác điều tra, truy tố, xét xử đã kịp thời phát hiện 3 vụ có liên quan đến tham nhũng. Kết quả xử lý tải sản tham nhũng, đã phát hiện và thu hồi hơn 7,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, hàng năm, việc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN theo bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ, công tác PCTN ngày càng đi vào nề nếp, bài bản, cơ bản thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác PCTN, TC.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra

Công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được lãnh đạo các ngành, các cấp, địa phương quan tâm lãnh đạo thực hiện, có sự chuyển biến tích cực.

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được tăng cường như: Công khai, minh bạch trong các hoạt động; thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Đặc biệt, thông qua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mà cụ thể là việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đã góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của các tổ, chức và cá nhân đến liên hệ làm việc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, địa phương; các văn bản pháp luật có liên quan đến PCTN, TC với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp với tình hình cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền, đúng luật định; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của luật PCTN.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát do sai phạm gây ra.

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo đúng quy định để tạo niềm tin trong nhân dân.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra