Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản và thu nhập để tạo sự đồng thuận xã hội

Thứ sáu, 23/02/2024 14:35
(ThanhtraVietNam) - Trên con đường xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và không tham nhũng, việc kiểm soát tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên và người có chức vụ là một trong những bước đi quan trọng. Trong bối cảnh đó, tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực và thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Điều này không chỉ thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của chính quyền và cơ quan Đảng địa phương mà còn là bước đi tích cực hướng tới một nền quản lý nhà nước minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Trọng tâm là Chỉ thị số 33 ngày 3/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quyết định số 56 ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật Phòng, chống tham nhũng… 

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đã được nâng lên rõ rệt. Từ đó, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước cũng luôn được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18, ngày 18/1/2023 về xác minh tài sản, thu nhập. 

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chủ trì Phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh minh hoạ: ST 

Qua xác minh, đã có trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, một số trường hợp có những vi phạm sai sót như: kê sai mẫu, chưa đảm bảo theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thông tin khai chậm so với thời gian quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập đối với 40 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.  

Cùng với đó, trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, chính trị - xã hội đã tổ chức thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập theo yêu cầu và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh. Số người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là gần 4.470 trường hợp, đạt 100%, trong đó không có trường hợp nào phải xác minh do có yêu cầu. 

Mặc dù vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan chức năng còn hạn chế. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập và chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, thiếu cụ thể; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập còn có mặt hạn chế; việc tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức…

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kê khai và kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Công văn 1739 ngày 15/12, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Trong đó, xác định việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về sự cần thiết, yêu cầu phải kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định là yếu tố quan trọng, tạo sự đồng thuận xã hội cao đối với việc kê khai và công khai tài sản. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều phải xác định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải thực hiện trách nhiệm nêu gương, chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kê khai tài sản, thu nhập; chủ trì hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức khối Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập; các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền, nhất là đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý, cán bộ công tác tại các lĩnh vực, các khâu, công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có dư luận về tham nhũng, tiêu cực, các trường hợp cán bộ, đảng viên bị tố cáo, dư luận phản ánh về không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, cán bộ có nhiều nhà, đất, tài sản và cán bộ có dư luận nhiều nhà, đất, tài sản. 

Đồng thời, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, thậm chí tịch thu tài sản, thu nhập không chứng minh được nguồn gốc chính đáng. Thông báo công khai đến chi bộ đảng nơi cán bộ công tác và cư trú, trên các phương tiện thông tin đại chúng; khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những tổ chức, cơ quan báo chí và quần chúng, người dân đã có công trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm, không trung thực trong kê khai tài sản./.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra