Yên Bái: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất

Thứ ba, 05/12/2023 13:15
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đến năm 2030, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, TC giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026 và định hướng nội dung thực hiện giai đoạn tiếp theo đến năm 2030.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, TC; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật PCTN, TC. Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN, TC. Gắn công tác PCTN, TC với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Tỉnh Yên Bái. Ảnh minh hoạ: baochinhphu.vn 

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác PCTN, TC; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức trong khối nội chính, cán bộ chuyên trách PCTN, TC đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp vững vàng làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đặt công tác PCTN, TC trong điều kiện hội nhập; tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của các địa phương trong nước và nước ngoài trong công tác PCTN, TC. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các vụ tham nhũng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC. Tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTN gắn với thực thi Công ước Liên hợp quốc về PCTN./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra