Australia thành lập Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia

Australia thành lập Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia

(ThanhtraVietNam) - Ngày 27/9, Chính phủ Australia cho biết, một đạo Luật về việc thành lập Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia sẽ được ban hành, sau nhiều năm tranh luận về sự cần thiết của một cơ quan giám sát độc lập đối với các chính trị gia.
Cuộc họp ACTWG lần thứ 35 trong khuôn khổ SOM 3 APEC 2022
Cuộc họp ACTWG lần thứ 35 trong khuôn khổ SOM 3 APEC 2022
(ThanhtraVietNam) - Trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG), nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban...
Họp Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN lần thứ 18
Họp Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN lần thứ 18
(ThanhtraVietNam) - Nhận lời mời của Cục Chống tham nhũng Bru-nây Đa-ru-xa-lam (ACB), Chủ tịch đương nhiệm của Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham...
Hungary thành lập cơ quan chống tham nhũng
Hungary thành lập cơ quan chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Trong một sắc lệnh mới được công bố, Chính phủ Hungary cho biết, Quốc gia này sẽ thành lập một cơ quan chống tham nhũng và một...