Vai trò của cơ quan kiểm toán trong phòng, chống tham nhũng

Vai trò của cơ quan kiểm toán trong phòng, chống tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - Mặc dù nhiệm vụ của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) không phải là giải quyết vấn đề tham nhũng, nhưng với nhiệm vụ giám sát thu và chi của chính phủ, SAI đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và phát hiện tham nhũng trong khu vực công.
Tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC vào đầu tháng 12 2023
Tổng kết công tác đánh giá thực thi UNCAC vào đầu tháng 12/2023
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ mới ban hành Kế hoạch số 951/KH-TTCP về tổ chức công bố báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên hợp quốc về...
Tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào
Tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; đánh giá cao kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Lào
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Lào
Ngày 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành...