MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 1/2022

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. Thư chúc mừng năm mới 2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Trang 4. Nguyễn Thị Thu Hằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh với “Tết trồng cây”

Trang 8. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: Ngành Thanh tra thích ứng linh hoạt với đại dịch covid-19

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 11. TS. Nguyễn Thị Dung: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trang 15. TS. Nguyễn Tuấn Khanh: Bản chất, giá trị pháp lý của kết luận thanh tra và một số kiến nghị

Trang 18. TS. Trần Văn Long: Những điểm mới trong quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Trang 21. Ths. Lê Thị Thúy: Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam

Trang 24. Đại úy, Ths. Hà Tiến Linh: Phát huy vai trò kiểm soát quyền lực của Nhân dân nhằm phòng, chống tham nhũng hiện nay

Trang 28. Hoàng Đức Hùng - Huy Trần: Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về phòng, chống tham nhũng

Trang 31. Minh Nguyệt: Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm

Trang 34. Thượng tá, Ths. Trịnh Duy Niệm - Trung úy Hàn Anh Tuấn: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng công an các cấp đối với công tác cán bộ trong Công an nhân dân

Trang 38. Đại tá, TS. Lê Thị Hạnh: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trang 41. Phạm Thị Vui - Trần Văn Hùng: Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy ở các trường chính trị hiện nay

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 44. Xuân Tính: Tết ở Trường Sa

Trang 46. Lan Anh: Người thổi hồn tơ Sen vào từng sợi dệt

Trang 49. Thi Ca: Chè kho - Thức quà dung dị ngày Tết xứ Bắc

Trang 51. Nguyễn Văn Toàn: Người Huế giữ gìn văn hóa Tết

Trang 53. Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn: Món quà Xuân

Trang 55. Lê Văn Trường: Ký ức mùa Xuân...

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 57. Dương Nguyễn: Một số quy định mới trong quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh

Trang 59. Đỗ Quyên: Văn bản mới ban hành

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 61. Ths. Ngô Mạnh Hùng: Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng từ một số hội thảo trong khuôn khổ Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương