MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 02/2024

 

4. TS. Lê Trung Kiên, Ths. Ngô Hảo Nhi: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng cán bộ thanh tra hiện nay

10. Minh Phương: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng

14. Lam Anh: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

16. Tràng An: Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ: Ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW

20. K. Dung: Đảng bộ Thanh tra Chính phủ: Thực hiện toàn diện các mặt công tác, góp phần nâng cao vị thế của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra

24. Ths. Nguyễn Viết Cường, Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm: Xử lý chồng chéo từ xác định thẩm quyền, thực hiện thẩm quyền của các cơ quan thanh tra

30. Thái Minh - Mai Linh: Hoạt động thanh tra góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính

36. Ngô Tân: Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ - 1 năm nhìn lại

40. TS. Đoàn Thanh Kỳ: Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không đơn thuần chỉ là con số 1003

44. Lan Anh: “Mềm hóa”, linh hoạt để chuyển tải nội dung phòng, chống tham nhũng đến học sinh, sinh viên

48. Ths. Trần Thị Ngân, Hàn Anh Tuấn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại Yên Bái

54. Dương Nguyễn: Bộ Nội vụ: Không để xảy ra khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài

58. Hà Tuấn: Quy định mới về Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và cơ quan thực hiện thanh tra chuyên ngành

62. BBT: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - kinh nghiệm của Indonesia (tiếp theo và hết)