MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 3/2023

 

Song Tú: Đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các quyết sách của Đảng

K. Dung: Tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội

M. Phương: Đảng bộ Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc các mặt công tác

Quỳnh An: Thanh tra Bộ Nội vụ phấn đấu thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, chất lượng

Ngô Tân: Thanh tra giám sát ngân hàng thúc đẩy hiệu quả hoạt động

Ths. Hồ Thị Thu An: Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về thanh tra

TTVCC. Đặng Văn Bình: Để yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ tài liệu và báo cáo giải trình hiệu quả (tiếp theo)

Ths. Lê Quang Kiệm - Ths. Lê Quang Chính: Phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước

Ngọc Nhi: Công tác phòng, chống tham nhũng ở Hà Nam

Minh Nguyệt: Công tác phòng, chống tham nhũng ở Đà Nẵng

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hương: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Lan Anh: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là thước đo đánh giá năng lực kết quả công tác

Đỗ Quyên: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra

Dương Nguyễn: Công cuộc chống tham nhũng tại Li-Băng