MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 4/2022

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. Ths. Phạm Văn Phong: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Bài học từ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trang 7. Nguyễn Thị Thu Hằng: Từ tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nghĩ về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh 

Trang 11. Lan Anh: Chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 13. TS. Đinh Văn Minh: Một số nội dung chủ yếu của Luật Thanh tra (sửa đổi)

Trang 18. TTVCC Đặng Văn Bình: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của trưởng đoàn thanh tra

Trang 24. Nguyễn Mạnh Khương: Bàn về các tiêu chí đánh giá hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức (tiếp theo và hết)

Trang 27. Việt Anh (phỏng vấn): Tiếp tục xác định rõ địa vị pháp lý của các cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Trang 31. TS. Nguyễn Văn Kim: Giải pháp phòng, chống tham nhũng khu vực doanh nghiệp

Trang 35. Luật gia, Ths. Lê Quang Kiệm, Ths. Nguyễn Minh Đức: Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong tình hình mới

Trang 40. Ths. Lê Thị Thúy: Căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (tiếp theo và hết)

Trang 45. TS. Phạm Thị Hương: Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn từ công tác thanh tra

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 49. Đào Thanh Tùng: Dịu dàng loa kèn tháng Tư

Trang 50. Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy: Chiến tranh không phải trò đùa

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 53. Dương Nguyễn, Ths. Bùi Thị Như Loan: Một số quy định mới về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Trang 56. Trần Bắc: Văn bản mới ban hành

 

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 58. TS. Trần Thị Thu Hiền - Ths. Ngô Đăng Tân: Công khai, minh bạch thông tin thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Thái Lan