MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ THÁNG 5/2023

 

TS. Vi Thị Hương Lan: Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TS. Phạm Thị Vui: Tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW

Thượng tá, Ths. Trịnh Duy Niệm - Trung úy Hàn Anh Tuấn: Vận dụng giá trị thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dương Nguyễn: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Nguyễn Mạnh Khương: Hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức

K. Dung: Hoạt động thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Luật gia, Ths. Lê Quang Kiệm - Ths. Lê Quang Chính: Hành vi phạm tội “thao túng thị trường chứng khoán” tại Việt Nam

Ths. Phạm Thị Thu Hiền: Lai Châu: Cải thiện chỉ số “chi phí không chính thức”

PGS. TS Phạm Hữu Nghị: Phòng, chống tham nhũng trong giao đất và cho thuê đất ở Việt Nam

TS. Mai Văn Duẩn: Bảo vệ người phản ánh, cung cấp thông tin về dấu hiệu tham nhũng

Lan Anh: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Huy Trần: Thừa Thiên Huế: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đỗ Quyên: Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí