CHÍNH LUẬN

Trang 6. Ths. Bùi Ngọc Lam: Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trang 10. TS. Lê Tiến Hào: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong cơ quan thanh tra

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 14. Thượng tá, TS. Nguyễn Cao Sơn - Thượng úy, Ths. Hà Tiến Linh: Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trang 20. Lam Anh (phỏng vấn): Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang 26. Trường An: Cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho công chức làm công tác tiếp công dân

Trang 30. TTVCC Đặng Văn Bình: Nâng cao năng lực công tác của trưởng đoàn thanh tra

Trang 36. TS. Tăng Thị Thiệm - Ths. Lại Kim Dung: Thanh tra, kiểm toán - công cụ hữu hiệu phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý vốn đầu tư công (tiếp theo và hết)

Trang 40. Hoàng Minh: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Khắc phục tồn tại trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trang 44. TS. Phạm Thị Hương: Quản trị doanh nghiệp nhà nước đầu tư vốn - Những vấn đề đặt ra hiện nay

Trang 52. Dương Trang: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Trang 56. Trung úy Hàn Anh Tuấn - Đại úy Trần Thị Ngân: Giải pháp tăng cường công tác thanh tra góp phần phòng ngừa tiêu cực, sai phạm trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông

Trang 60. TS. Nguyễn Văn Kim: Quy định về thanh tra nhân dân trong Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 64. Lan Anh: TS.Đinh Văn Minh - Giữ mãi ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết sau chặng đường dài

Trang 68. Truyện ngắn của Phạm Khánh Duy: Nhật ký của một phóng viên

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 74. Dương Nguyễn - Ths. Nguyễn Thị Phương Dung: Một số quy định về quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân

Trang 78. Trần Bắc - Lan Anh: Văn bản mới ban hành

 

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 80. Ths. Nguyễn Anh Hùng: Sự cần thiết về điều chỉnh chính trị ở Cuba hiện nay