MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 6/2023

 

4. TS. Nhà báo Trần Bá Dung: Báo chí góp phần phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

10. Đàm Ngọc Nguyễn: Thanh tra Chính phủ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16. Ths. Dương Văn Quý: Xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra

20. Ths. Trịnh Thị Lan Anh (thực hiện):  Nâng cao hiệu quả tiếp công dân với Mô hình  trực tuyến

24. TS. Phạm Tuấn Anh: Bàn về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại hành chính

30. Ths. Trần Quang Huy: Ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp ở Khánh Hòa

36. Ths. Đặng Thùy Trâm: Nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Ninh Bình

42. Ths. Lê Quỳnh Nga: Tăng cường thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực ở Thái Bình

46. Nhóm tác giả: Hoàn thiện pháp luật về thu thập dữ liệu điện tử

54. Tuyết Nhung - Hà Thanh: Xây dựng môi trường kinh doanh phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp ở Trà Vinh

60. PGS, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên: Nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi hội, hội viên trong Điều lệ mới Hội Nhà báo Việt Nam

66. Dương Nguyễn: Chống tham nhũng tại Ethiopia