MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 8/2022

 

CHÍNH LUẬN

Tổng Thanh tra Chính phủ  Đoàn Hồng Phong: Tiến độ, chất lượng kết luận thanh tra là tiêu chí đánh giá đối với công tác cán bộ

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

PGS. TS Nguyễn Thế Tư, PGS, TS. Nguyễn Văn Lý: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Minh Nguyệt: Tiếp nhận, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực ở Quảng Trị

Bùi Công Môn: Thực trạng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập

Trần Huy: Chủ động trong công tác tiếp công dân tại Thừa Thiên Huế

Trần Hùng: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Long An

TTVCC Đặng Văn Bình: Nâng cao năng lực công tác của trưởng đoàn thanh tra

TS. Phạm Thị Hương: Bất cập, sai phạm trong hoạt động quỹ tín dụng nhân dân qua góc nhìn thanh tra

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh: Giữ đất

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Dương Nguyễn: Thay đổi trình tự giám sát sau thanh tra trong hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng

Trần Bắc: Văn bản mới ban hành

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Dương Trang: Các tiêu chuẩn liêm chính quốc tế và khu vực trong hoạt động tư pháp