MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 8/2023

 

4. Bảo San: Sự điều hành linh hoạt của Chính phủ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

12. Ngô Tân: Ngành Thanh tra đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến tích cực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18. PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên: Một số kết quả sau một năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

24. TTVCC. Đặng Văn Bình: Kỹ năng xử lý tình huống của Trưởng đoàn thanh tra (tiếp theo kỳ trước)

30. Ths. Đàm Thị Hồng Hạnh: Nghị định số 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra

38. Sơn Tây: Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

42. Dương Nguyễn: Cần Thơ không phát sinh “điểm nóng”, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo

48. Ths. Lê Thị Tuyết Hạnh: Lãng phí và tham nhũng được kiểm soát hữu hiệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

52. Minh Nguyệt: 10 năm duy trì đối thoại, tạo đồng thuận xã hội ở Quảng Bình

56. Kim Dung (thực hiện): Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra chuyên ngành

60. Ngọc Văn Hùng, Nguyễn Thu Huyền: Giải pháp thực hiện thanh tra chuyên ngành trồng trọt