MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 9/2022

 

CHÍNH LUẬN

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Cảnh: Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TS. Đinh Văn Minh: Thảo luận về nội dung Dự án sửa đổi Luật Thanh tra

TS. Phạm Thị Hương: Sai phạm báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết

Kim Dung: Việc phân bổ, sử dụng vốn ngân sách tại Đắk Nông qua thanh tra

Vũ Thị Bích Hòa: Sai phạm chi ngân sách cấp huyện phát hiện qua thanh tra

TS. Lê Thị Hoa: Nhận diện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Ngô Tân: Vướng mắc trong phòng, chống tham nhũng ở Quảng Ninh

Hàn Anh Tuấn - Phạm Xuân Thái: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Công an Quảng Bình

Lam Anh: Người dân là trung tâm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Truyện ngắn của Phạm Khánh Duy: Hát về đất nước

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Song Tú: Quy chế tham vấn giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

 

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Dương Trang: Nhóm Ngân hàng Thế giới với cuộc chiến chống tham nhũng