MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 10/2022

 

CHÍNH LUẬN

Tổng Thanh tra Chính phủ: Thư của Tổng Thanh tra Chính phủ chúc mừng 45 năm thành lập Trường Cán bộ Thanh tra

Đoàn Hồng Sơn: Thấy nguồn lực ách tắc phải sốt ruột, trăn trở, lo lắng

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hoàng Minh: Thanh tra Chính phủ trả lời kịp thời kiến nghị cử tri

Lan Anh (phỏng vấn): Đổi mới, sáng tạo chìa khóa trong nghiên cứu khoa học thanh tra

TTVCC. Đặng Văn Bình: Kỹ năng xử lý của Trưởng đoàn thanh tra

Đào Trung Kiên: Tạp chí Thanh tra 44 năm xây dựng và phát triển

TTVCC. Vũ Văn Chiến: Trường Cán bộ Thanh tra - Vững bước trên con đường phát triển

TTVCC. Nguyễn Viết Thạch: Quản trị nguồn nhân lực để tự chủ, đảm bảo chi thường xuyên tại Trường Cán bộ Thanh tra

Ngô Tân (phỏng vấn): Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đình Thuyết (phỏng vấn): Phát huy sức mạnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhất Anh: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Hòa Bình

NCS. Ths. Nguyễn Phương Vy: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực công

TS. Phạm Thị Hương: Sai phạm báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngô Nữ Thuỳ Linh: Truyện ngắn: Những người mẹ

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Đăng Anh: Cơ sở dữ liệu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Mạnh Khương: Hoạt động thanh tra của một số quốc gia